Жури


В списъка по-долу са представени всички членове на журито на конкурса, които са участвали от създаването му през 2017 г. до сега:

 • Проф. д-р Жан Гологанов, артистичен директор, съосновател;
 • Проф. д-р Ростислав Йовчев (1961 – 2021), артистичен директор, организационен директор, член и председател на жури “Клавирни инструменти”
 • Станислав Почекански, член и председател на жури категория “Духови инструменти” и “Камерна музика”
 • Проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак, артистичен директор, председател на жури “Класическо пеене”
 • Доц. д-р Георги Петков, председател на жури
 • Проф. д-р Даниела Дженева, съпредседател на жури
 • Трифон Трифонов, член на жури
 • Проф. д-р Милена Шушулова – Павлова, член на жури “Клавирни инструменти”
 • Проф. д-р Иванка Нинова, член на жури – категория “Класическо пеене”
 • Магдалена Далчева, член на жури – категория “Струнни инструменти”, “Камерна музика”
 • Проф. д-р Людмил Петков, председател на жури “Клавирни инструменти”, член на жури “Поп и джаз музика”
 • Проф. д-р Стела Митева – Динкова, председател на жури – категория “Струнни инструменти”
 • Проф. д-р Костадин Бураджиев, председател на жури – категория “Фолклор”
 • Доц. д-р Зорница Петрова, член на жури – категория “Клавирни инструменти” и “Камерна музика”
 • Мичо Димитров, член на жури – категория “Струнни инструменти”
 • Проф. д-р Борислав Ясенов, член на жури – категория “Поп и джаз”
 • Ивайло Михайлов, член на жури – категория “Класическо пеене”
 • Пенчо Пенчев, член на жури – категория “Духови инструменти”
 • Едуард Сарафян, член на жури – категория “Духови инструменти”
 • Проф. Александър Спиров, член на жури – категория “Струнни инструменти”
 • Радмила Петрова, член на жури – категория “Струнни инструменти”
 • Проф. Бинка Добрева, член на жури – категория “Фолклор”
 • Проф. Евгений Шевкенов, председател на жури “Струнни инструменти”
 • Проф. д-р Веселин Койчев, член на жури “Струнни инструменти – китара”
 • Доц. д-р Жан Пехливанов, член на жури “Поп и джаз музика”