За конкурса

Мисия

– да мотивира, стимулира  и подпомага изявите на широк кръг изпълнители по трудния път на музикалното изкуство;        
– да обогатява и развива културния обмен между участници, жури и публика; 
– да популяризира и съхранява ценностите на музикалното изкуство; 
– да съдейства за обогатяване на културния календар и развитие на културния туризъм в Софийска област и община Самоков. 

Визия

– обединяване на основните музикални педагогически институти и програми в България и селектиране на широка мрежа от участници;
– привличане на едни от най-значимите български музиканти и педагози като членове на журито, както и чуждестранни артисти и педагози; 
– осигуряване на пространство в лицето на хотел Самоков за споделяне на анализи, опит и оценки между всички гости и участници в конкурса;
– подобряване на имиджа на музикалното изкуство в България сред широката публика;
– възможност за участниците, журито и публиката на конкурса за концентрация и отдих сред красивата природа в Боровец;

Музикален Конкурс Боровец (като част от Арт Боровец фестивал) е създаден през 2017 година от г-н Ясен Чуруков, културен деятел, дългогодишен импресарио и председател на сдружение “Music Context”, който си отиде от този свят на 29.03.2021 г.
Понастоящем конкурсът продължава да се организира от Сдружение “Music Context” – юридическо лице с нестопанска цел за осъщестяване на обществено полезна дейност. Приоритет в работата му представлява организирането и провеждането на изяви свързани с популяризирането на музиката и изкуствата. Пример за това са реализираните пет издания на международен конкурс за камерна музика, както и редица други културни мероприятия. Финансирането на сдружението се извършва посредством реализирани проекти от Министерство на Културата, както и финансова подкрепа от общини, неправителствени организации, частния бизнес и други дарители, които подкрепят каузата на Сдружението.