Записване за участие

За записване за участие е необходимо да изпратите всички задължителни документи в един имейл на адрес: music.borovets@gmail.com със заглавие:
“ЗАПИСВАНЕ и ИМЕ на кандидата”.

Задължителни документи:
– заявка за участие (свали тук);
– актуална художествена снимка, по възможност с инструментите;
– документ за внесена такса (ансамблите подават една обща такса);

Таксата се превежда по банкова сметка на организатора:
Сдружение “Мюзик Контекст”
Банка: ДСК, BIC: STSABGSF
IBAN: BG86STSA93000019471486
Клон: Красно село, ул. Дебър №1

Други разходи:
– пътни разходи, храна и престой са за сметка на участника;
– конкурсът не осигурява корепетитори;
– банкови и комисионни такси, както и разходи за получаване на дипломи по куриер са за сметка на участниците.

Непълни имейли и такива без коректно попълнено заглавие няма да се разглеждат. При изчерпване на местата организаторите запазват правото си да спрат да приемат документи и преди тази дата. При неявяване на конкурса – преведената такса не подлежи на връщане. Подаването на документи за участие в конкурса представлява съгласие с регламента на конкурса.